Herman Beerda

Herman Beerda

Mijn naam is Herman Beerda, ik ben 62 jaar, geboren Drent, jaren in Groningen gewoond, maar nu al weer 20 jaar terug in Drenthe. Mijn kandidatuur voor het waterschap is gebaseerd op mijn mening dat de PvdA ook bij de waterschappen een degelijk sociaal democratisch geluid moet laten horen. Vooral ook dat de PvdA moet verbinden: waterschappen met provincie en gemeentes, en ook met burgers, ondernemers en andere betrokken partijen.

Samen aan het werk levert zo veel meer op dan alleen maar stokpaardjes berijden. Een realistische koers derhalve, met het vasthouden aan de uitgangspunten van de PvdA. Met die in zet wil ik graag het bestuur van het waterschap in!