Woordvoering Isolde Jaarrekening 2019

Gisteren was er een digitale Provinciale Statenvergadering waarbij o.a. de Jaarrekening 2019 op de agenda stond. Misschien niet het meeste ‘sexy’ onderwerp, maar wel belangrijk. Lees hier de woordvoering van Isolde terug.
 

Dank u voorzitter, we bespreken vandaag de jaarrekening van 2019 waar we enerzijds naar het financiële resultaat kijken en anderzijds naar de doelen die we onszelf gesteld hebben in de begroting en wat daarvan terecht is gekomen. Met het eerste zit het wel goed. Een voordelig rekeningresultaat van 15,5 miljoen. Met de kanttekening dat een groot gedeelte hiervan de overboeking van kredieten is, ondanks het feit dat er vanaf 2019 een strakkere lijn gehanteerd is, waarbij het automatisch overboeken van middelen is komen te vervallen. Wij kunnen ons als PvdA vinden in de voorgestelde bestemmingsvoorstellen en zeker in het voor 5,1 miljoen beschikbaar te houden voor afwegingen die ons bij de kadernota worden voorgelegd.
 
Dan het beleidsmatige deel. In de begroting voor 2019 hebben we onszelf als provincie doelen gesteld. In hoeverre hebben we die wel of niet behaald en waarom? Ten aanzien hiervan hebben wij enkele vragen aan het college.
 
2019 was een jaar waarin veel gebeurd is, al was Corona toen voor ons alleen nog maar een onschuldig drankje uit de supermarkt. Maar de stikstof vraagstuk diende zich al wel aan en we hebben de eerste stappen gezet inzake de energietransitie. Al zullen daar pas dit jaar echte afspraken over worden gemaakt binnen de RES. De staten hebben met de notitie Groningen@Work nieuwe kaders vastgesteld inzake werk en  ook leefbaarheid wordt door het college voortvarend opgepakt. Het Nationaal Programma Groningen kwam op stoom en de eerste 50 miljoen hiervan wordt al uitgegeven!
 
Maar… 2019 was ook het jaar van twee vertragingen. Zowel de zuidelijke ringweg liep vertraging op als de uitvoering van snel internet voor het landelijk gebied. Dit is jammer, want beide zijn zeer noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van de provincie Groningen. En dat laatste hebben wij nog we dan ook een vraag over. Als wij de cijfers zien is de doelstelling al bijgesteld, eind 2019 zou de hele provincie zijn voorzien van snel internet, maar de realiteit is dat er eind 2019 400 aansluitingen zijn gerealiseerd. Volgens plan worden er dit jaar ruim acht keer zoveel aansluitingen gerealiseerd, namelijk 3000. Hoe realistisch is dat? Op basis van welke argumenten moeten wij er vertrouwen in hebben dat Rodin deze doelstelling wel gaat realiseren? En dezelfde vragen gelden voor het doel om in 2021 alle aansluitingen gerealiseerd te hebben.
 
Tenslotte voorzitter, na vragen van de PvdA aan de accountant inzake SROI bij provinciale aanbestedingen geeft de accountant ons als overweging mee de voorwaarden en uitgangspunten van SROI in het inkoopbeleid nader uit te werken zodat duidelijk is wanneer het voor een opdracht wel of niet geëigend is SROI toe te passen. Op basis van deze aanscherping kan de naleving hiervan ook beter gemonitord en getoetst worden. Om onze controlerende en volksvertegenwoordigers rol meer handen en voeten te kunnen geven vragen wij of het college bereid is dit advies van de accountant over te nemen en ons voor het eind van dit jaar een uitgewerkt voorstel hieromtrent voor te leggen? Graag horen wij de reactie van de gedeputeerde.