Woordvoering Mohn Baldew NRK rapport Marketing van toerisme

Mohn voerde vanmiddag tijdens de commissievergadering het woord over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de marketing van het toerisme in Groningen.

Voorzitter, dank aan de Noordelijke Rekenkamer voor dit heldere rapport. We kunnen we ons vinden in de aanbevelingen in dit rapport. We zien een mooie opbouw van constateringen die gedaan zijn op basis van het onderzoek, de conclusies die uit de constateringen volgen en de aanbevelingen die zij doen in het kader van de uitvoering van het provinciaal marketingsbeleid. Wel hebben we een aantal aanvullende vragen.

Uitbesteding en financiën

Het provinciaal marketingbeleid wordt uitbesteed aan Marketing Groningen. En dit brengt een aantal risico’s met zich mee:

  1. Door de uitbesteding ontbreekt een solide basis, omdat er geen continuïteit gegarandeerd kan worden over een langere periode.
  2. Het budget is niet toereikend voor de genoemde ambities. Hierdoor kan Marketing Groningen de opdracht van de provincie niet naar behoren uitvoeren.

Voorzitter, het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het provinciaal Marketingsbeleid. Wat vindt het College  van deze conclusie van de rekenkamer? In de bestuurlijke reactie kon ik op deze hoofdconclusie geen bevredigend antwoord vinden. Hoe geeft het College invulling aan verantwoord opdrachtgever- en opdrachtgeverschap als het gaat om de uitvoering Marketingsbeleid van de provincie Groningen?

De Rekenkamer constateert dat hoewel de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd, de provincie desalniettemin tevreden is. Kan het College dit uitleggen?

De vrijetijdseconomie

De vrijetijdseconomie draagt flink bij aan de totale economie en werkgelegenheid. Dit vinden we als PvdA heel belangrijk. Hierbij is continuïteit van marketingsbeleid en financiering heel belangrijk. Dit is nu een risico, die onze ambitie uit het Strategische visie vrijetijdseconomie kan bedreigen. Een strategisch risico dus. Het College geeft in de bestuurlijke reactie op de rekenkamerrapport aan dat ambtelijk wordt onderzocht welke wijze van financiering mogelijk en wenselijk is om Marketing Groningen die stabiliteit te kunnen geven die nodig is om de ambities uit de strategische visie vrijetijdseconomie te kunnen verwezenlijken.

Hoe staat het hiermee? Ik heb dit in de strategische visie niet kunnen vinden, vandaar dat we toen al gevraagd hebben naar een houdbare financiering voor Marketing Groningen.

In uw bestuurlijke reactie gaat het College niet in op het risico van uitbesteding, namelijk het ontbreken van een solidaire basis en het feit dat bij nieuwe aanbesteding andere partijen de uitvoering gegund kunnen krijgen. Het College beperkt zich slecht tot het budget. Waarom? Waarom gaat het College niet in op het grotere risico namelijk die van de aanbesteding? Hoe denkt u dit risico te kunnen wegnemen?

Voorzitter, tot zover.