Woordvoering Mohn Groningen@Work

Statenlid Mohn Baldew voerde vanochtend het woord over Groningen@Work. Een belangrijk uitvoeringsprogramma voor onze provinciale economie! Mohn kondigde tijdens zijn woordvoering een initiatiefvoorstel aan om de ontwikkeling van de provinciale economie jaarlijks te kunnen evalueren. Lees verder voor zijn hele woordvoering.

Ambities

Mijn fractie is content met dit uitvoeringsprogramma. Met dit programma wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de economie, de werkgelegenheid en het ondernemerschap in onze  provincie. En dit heeft onze provincie, waar de banen niet voor het oprapen liggen hard nodig. Punt van aandacht is de duur van de coronacrisis en die kan een aantal ambities in dit uitvoeringsprogramma vertragen.

Kan het college aangeven welke ambities in 2020 vertraagt zijn en in hoeverre hierdoor de andere ambities in 2021 in het geding kunnen komen? En wat voor mogelijke impact de coronacrisis heeft op de regionale economie?

Toekomstbestendig

In dit programma wordt ingezet op digitalisering, verduurzaming van de industrie en de arbeidsmarkt om te komen tot een toekomstbestendige economie, werkgelegenheid en ondernemerschap. Dit is geen sinecure en is een dynamisch gebeuren dat veelal exogeen is. Invloeden van buiten hebben effect en geven richting aan deze toekomstbestendigheid. Werken aan een toekomstbestendige economie en in het kielzog hiervan  ondernemerschap en werkgelegenheid vraagt daarom om een structurele aanpak met de stakeholders. Kan het College aangeven hoe in deze aanpak is voorzien?

Voorzitter, in 2030 streven we naar een toekomstbestendige economie. Thema’s als verduurzaming, digitalisering, circulariteit, innovaties zullen zullen permanent aandacht moeten krijgen. Tegelijkertijd moeten we goed bijsturen om op koers te blijven varen richting onze bestemming: Een economie die onze provincie Groningen toekomst en banen biedt. Voor ons is het van belang om jaarlijks te monitoren of we op koers liggen richting deze bestemming en te koersen dat we deze bestemming bereiken. Daarom komen we met een initiatiefvoorstel hoe we jaarlijks de ontwikkeling van onze economie kunnen evalueren, zodat we zeker zijn dat we banen blijven creëren in onze mooie provincie!

NPG, MKB en de Vrijetijdseconomie

Voorzitter, goed om te lezen dat ruim 18 miljoen euro van het NPG naar Groningen@Work gaat. Dit gaat de ontwikkeling van onze regionale economie helpen en hiermee banen creëren. Kan het College aangeven hoeveel middelen zij verwacht vanuit het Just Transition Fund richting Groningen@Work?

Voorzitter,  de vrijetijdseconomie is een onderdeel van de regionale economie. Groningen@Work gaat over de toekomstbestendigheid van de economie en heeft veel raakvlakken met Groningen@Work. Waarom kan de vrijetijdseconomie geen onderdeel worden van Groningen@Work? Graag een reactie van het college.

Digitalisering

Voorzitter, we lezen dat digitaliseren van het MKB een speerpunt is. Dit juichen we toe. 85% van de Nederlanders kopen online, terwijl 15 % van de MKB-ers online verkopen. We lezen veel over de digitale transitie, maar niet zoveel over de digitale transformatie die ook nodig is zodat MKB-ers online hun producten aanbieden. College hoe geeft u naast digitale transitie invulling aan digitale transformatie?

Over digitalisering transitie en transformatie gesproken. We zien een steeds groter tekort in het sociaal domein en veel gemeenten in onze provincie hebben het financieel erg zwaar. We lezen dat digitalisering in de zorg ook speerpunt is van Groningen@Work. Wil het college onderzoeken of door digitale transitie en transformatie in de WMO en jeugdzorg tekorten in het sociale domein kunnen afnemen? Wellicht kan goede ambulante zorg door digitalisering ook bijdragen aan minder CO2 uitstoot.

Verduurzaming en een wendbare arbeidsmarkt

Over de verduurzaming van de industrie vinden we de inzet van het college goed. Blijvende Inzet op innovatie, vergroening maakt onze industrie concurrerend en toekomstbestendig. Hiervoor zijn goed opgeleid personeel nodig. We vragen ons wel af of en hoeverre er genoeg opgeleide mensen voor onze industrieën te vinden zijn? Graag een antwoord van het college.

Als het gaat om de wendbare arbeidsmarkt vinden we als PvdA goed dat ook aandacht wordt besteed aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het vergroten van de kansen voor deze doelgroep blijft ons speerpunt! Onze vraag is hoe kan de provincie vanuit de verschillende rollen die zij heeft werkgevers effectiever kan interesseren voor deze doelgroep?

Financiën

Als het om financiën is  4,3 miljoen euro beschikbaar uit de begroting en zijn daarnaast ook nog middelen vanuit doorlopende projecten en fondsen beschikbaar voor Groningen@Work. Daarnaast komen middelen uit het NPG beschikbaar en wellicht uit het JTF. Dit is een mooie basis, echter lezen we ook dat meer geld nodig is om alle projecten uit dit uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren. Kan het college aangeven hoeveel middelen nodig zijn om het uitvoeringsprogramma volledig te kunnen uitvoeren en hoe hierin kan worden voorzien?