Eerste fase Rode bakstenenbuurt succes!

Afgelopen vrijdag bezocht PvdA-gedeputeerde Yvonne van Mastrigt de wijkvernieuwing Ter Laan in de wijk Gorecht-West te Hoogezand. Zij ging daar ook in gesprek met enkele bewoners in hun nieuwe huizen.De zogenaamde “rode bakstenenbuurt”, met inmiddels afgeschreven en krappe sociale woningbouw uit de jaren zestig, wordt de komende jaren stapsgewijs vernieuwd. In afgelopen augustus startte de bouw van de eerste fase, Ter Laan 1, waarin nu de eerste bewoners tot volle tevredenheid hun nieuwbouwwoningen betrekken. Deze bewoners zijn nauw bij het ontwerp van wijk en huizen betrokken, waarbij ontwerp- en welzijnsvraagstukken met hen zijn besproken en door hen van een oplossing zijn voorzien.

TerLaanYvonneGemeente, welzijnswerk en de woningbouwcoöperatie Lefier zijn erg blij dat de bewoners de uitdaging en hun eigen verantwoordelijkheid hebben genomen. Het terugkeerpercentage na de sloop van de oude woningen en de oplevering van de nieuwbouw ligt daarom hoger dan het landelijke gemiddelde. De woningen zijn energie- en onderhoudszuinig gebouwd, waardoor de maandelijkse woonlasten tussen de 450 en 600 euro kunnen worden gehouden. De opzet van Ter Laan 1 is ruim en toch intiem gehouden, vanuit de behoefte aan sociaal verkeer van de bewoners, terwijl kindvriendelijkheid ook centraal staat.

Yvonne van Mastrigt was erg onder de indruk van het bereikte resultaat, waarbij alle betrokken partijen met succes op zoek zijn gegaan naar nieuwe wegen bij het opknappen van een oude wijk met veel sociale problemen. Zij werd echter het meeste geraakt door de betrokkenheid van de bewoners die zij sprak: “De mensen zijn trots op wat zij samen met de gemeente en Lefier tot stand hebben gebracht. Ter Laan is echt hun wijk geworden. Zij ervaren ook een grote opluchting bij een nieuwe start met veel vertrouwde buren om hen heen, maar met zoveel minder vochtproblemen en sociale spanningen om hen heen”.

Als voormalige burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer was Van Mastrigt nauw bij de voorbereiding van dit project betrokken, waaraan de opeenvolgende PvdA wethouders wijkvernieuwing Roelof Stäbler en Ger Lindeman hard hebben getrokken. Beide wethouders ervaren de sociale traditie van stads- en wijkvernieuwing als een inspiratie van formaat. “Natuurlijk kun je Ter Laan 1 qua omvang niet met de plannen van onze Amsterdamse wethouders Wibaut en vooral De Miranda vergelijken. Maar deze vorm van wijkvernieuwing in Ter Laan past bij de PvdA waar ik trots op ben”, aldus Stäbler. Lindeman vult hem aan: “Denk ook aan Jan Schäfer en Max van den Berg in de jaren zeventig. Net als zij hebben we deze ontwikkeling met de bewoners tot stand gebracht en dus niet over de hoofden van de mensen heen”.