Zeker zijn van goed werk, ook over de grens

Maandag 11 maart organiseerde de Eems Dollard Regio in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen het grensoverschrijdende verkiezingsdebat in Bad Nieuweschans. De PvdA zet zich er al lange tijd voor in om belemmeringen weg te nemen voor werken en studeren over de grens.

Gert Engelkens: “Ondanks het feit dat er in Duitsland mogelijkheden liggen voor technisch geschoold personeel en er daar ook kansen zijn in sectoren als ICT en Zorg, zijn er nog maar mondjesmaat Oost Groningers die daadwerkelijk een arbeidstransfer naar de Duitse arbeidsmarkt durven maken. En dat is vaak begrijpelijk, want daarvoor zijn wel goede onderlinge afspraken van belang. Nu is het bijvoorbeeld nog zo dat je gekort wordt op je AOW als je in het buitenland hebt gewerkt, je niet in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek, maar ook de diploma erkenning van opleidingen over de grens is nog niet zo goed als we zouden willen.”

De PvdA wil dat er werk gemaakt wordt van het verbeteren van de mogelijkheden van werken over de grens. Met goed werk voor een fatsoenlijk salaris als uitgangspunt. Gezamenlijk optrekken vanuit de regio, maar ook vanuit Den Haag en Berlijn naar Brussel is hiervoor van belang.

Gert: “Hier zullen wij ons voor blijven inspannen. Tegelijkertijd is er ook al veel ondersteuning beschikbaar voor mensen die een carrière over de grens overwegen zoals via het EDR-Infopunt. Een mooi initiatief dat nog beter onder de aandacht gebracht moet worden”.